Flerbostadshus Karlskrona, 2008

Tidigt skisskede där flera olika lösningar provades. I ett första skede provades olika fasaduttryck där en avtrappande bebyggelse i tre huskroppar skapar en spännande siluett väl synlig från infartsvägen i Karlskrona. I en annan skiss provas stora generösa lägenheter med stora balkonger i både öster och väster. Underlaget har fungerat som diskussionsunderlag för fastighetsägaren för att ta diskutera vad de vill uppföra för typ av bostäder och byggnader.