Fritidshus i norra Skåne – 2015

Ett mindre fritidshus med två sovrum och stort öppet allrum. Genom att taket går ut 1,5 meter utanför glaspartiet skapas en plats skyddad för vind och väta samtidigt som solinstrålningen under sommarhalvåret undviks. Huset är utformat för att efterlikna den klassiska röda stugan och genom sina olika taknivåer upplevs huset som mindre. Huset är byggt med isolerade lättklinkerblock bakom träpanelen. Huset ritades under 2015 och färdigställdes under 2016.

Kommentera

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>