Ekonomihögskolan Lund, 2007

Förslag för tillbyggnad av Ekonomicentrum i Lund. Förslaget innehåller föreläsningssalar på mellan 460 och 78 platser, studieplatser, grupprum, kårlokal och drygt 200 kontor. Förslaget har legat till grund för Ekonomihögskolan att gå vidare med projektet. Se mer under seperat rubrik.