Projektledning Ekonomihögskolan, 2010

Ekonomihögskolan planerar att utöka sina lokaler med cirka 16 000 kvadratmeter. Som projektledare för Ekonomihögskolan har en brukargrupp tagit fram framtidens behov på lärande- och studiemiljön. Lokalprogram och lokaldiagrem har utarbetats och stor benchmarking har gjorts mot omvärldens främsta universitetsmiljöer. Som representant för Ekonomihögskolan har jag representerat beställarparten mot fastighetsbolag, byggbolag och det världskända arkitektföretaget Snöhetta.