Vårdboende Växjö, 2007

Vinst i inbjuden arkitekttävling om nytt vårdboende i Växjö. Byggnaden är Växjös största vårdboende på 6000 kvadratmeter. Byggnaden innehåller 54 vårdbostäder fördelade på 6 avdelningar, 26 korttidsboende fördelade på 2 enheter, dagrehabilitering, matsal med kök och träffpunkt.

Vårdbostadsenheterna är utformade med seperat samvarodel och seperat matsal. En ö i mitten gör att korridorkänslan minskar och boende kan vandra runt sin egen enhet. Stor omsorg har lagts på att förenkla för personalen att röra sig mellan enheter. Dels genom att alla hörn är rundade samt en specialutformad trappa.

Vårdboendet är placerat i Östra Lugnet i utkanten av Växjö och invigdes i december 2009. Projektet har utarbetats i samarbete med arkitekt Gunilla Fagerström.