Kårhus Lund, 2007

Förslag till nytt kårhus för LundaEkonomernas Studentkår. Huset är utformat för att passa ihop med Ekonomihögskolans befintliga byggnader och erbjuda föreläsningssalar, kontor och studieutrymmen för studenter.