Om

Jag har drivit Johannes Igelström Arkitektbyrå sedan 2005 och genomfört såväl stora som små projekt. Sedan 2006 sitter jag i styrelsen för Af Bostäder, ett fastighetsbolag med cirka 6000 bostäder och är engagerad i Ekonomihögskolans utbyggnad på beställarsidan.  Min kompetens och erfarenhet inom arkitektur, fastighetsförvaltning och god ekonomi för beställaren är genomgående i de projekt jag engagerar mig i. Jag uppförde och bor sedan 2009 i ett av Sveriges första passivhus. Ett passivhus är ett extremt energisnålt hus med en energiförbrukning på under 30 kilowattimmar för uppvärmning och varmvatten. Mina egna erfarenheter av att uppföra och bo i en sådan miljö tar jag med mig in i nya projektt för att minimera klimatpåverkan i såväl stora som små projekt.

Utbildning
2005-2006 Ekonomihögskolan i Lund, studier i företagsekonomi och statistik
2000-2005 Arkitektexamen vid Lunds Tekniska Högskola med inriktning mot byggnadsekonomi, projektledning och fastighetsförvaltning.
1997-2000 Studentexamen vid Hässleholms tekniska skola. Naturvetenskaplig program med teknisk inriktning.

Anställningar
2005- Egen verksamhet i Johannes Igelström Arkitektbyrå
2008-2010 Handläggande arkitekt med projektering av enfamiljshus, Kreativahus Arkitekter
2006-2007 Vice  kårordförande, LundaEkonomernas Studentkår
2005 Projektanställning för drivande av Europakommissionsprojekt i Bryssel
2001-2003 Sommarpraktik Kreativahus Arkitekter

Förtroendeuppdrag
2006-2013 Styrelseledamot, Fastighetsbolaget Af Bostäder
2006-2007 Styrelseledamot, Ekonomihögskolan i Lund
2003-2004 Vice ordförande, Saco Studentråd
2001-2002 Arkitektstudentkontakt, Sveriges Arkitekter