»

Verklig elförbrukning i mitt passivhus

För snart ett år sedan flyttade jag in i mitt passivhus. Husets togs i bruk i mitten av december.

Energiåtgången i huset är enligt följande och består av såväl hushållsel(lampor, datorer, kylskåp, spis, tvättmaskin och dylikt) och driftsel (uppvärmning, ventilation, varmvatten, driftsel). Huset är på 138 kvadratmeter och har en värmekälla på 1,8 kW i ventilationssystemet.

Januari 2010: 1162 kWh
Februari 2010: 1301 kWh
Mars 2010: 598 kWh
April 2010: 243 kWh
Maj 2010: 197 kWh
Juni 2010: 287 kWh
Juli 2010: 531 kWh
Augusti 2010: 478 kWh
September 2010: 205 kWh
Oktober 2010: 245 kWh
Totalt jan-okt: 5247 kWh

Huset har en vattenmantlad kamin vilket innebär att ackumulatortanken får varmvatten när man eldar. I genomsnitt har kaminen eldats 1-2 gånger i veckan cirka 4 timmar åt gången vilket försett hushållet med allt varmvatten under vintern. Uppskattad mängd ved som förbrukats i passivhuset under vintern ligger på cirka 1-2 kubikmeter ved. 5 kvadratmeter solfångare har försett huset med varmvatten från mitten av april till mitten av oktober. Viss stödvärme i form av el har skett vid långvarigt molnigt väder.

Innetemperaturen har legat på 18-20 grader vilket har varit komfortabelt. Då passivhuset har ytterväggar med ett U-värde på 0,082 och fönster med U-värde på 0,6 blir kylstrålningen betydligt lägre vilket gör att den upplevda temperaturen blir högre än i ett ”vanligt” hus.

1 comment

  1. Alexander Eriksson says:

    Hej! har du några siffror på vad enbart elförbrukningen för uppvärmning hamnar på i kWh? MVH/ Alexander

Kommentera

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>